WSPÓŁPRACA

Wszystkie zainteresowane jednostki, instytucje oraz organizacje zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

Visegrad coetus oferuje:

Konsultacje 

Współpracę przy realizacji projektów

Organizację i prowadzenie wykładów i seminariów

Organizację koncertów oraz wydarzeń kulturalnych inspirowanych dziedzictwem kulturalnym państw Grupy Wyszehradzkiej

Odwiedź Visegrad coetus Association również na