ARTYKUŁY

28 marca 2019
  Miło nam ogłosić, że kolejnym partnerem Visegrad coetus Association został Węgierski Instytut Kultury! Od teraz będziemy na bieżąco informować Was o programie i wydarzeniach Wydziału Kultury przy Ambasadzie Węgier w Polsce. Zapraszamy na stronę -> http://www.varso.balassiintezet.hu/pl/ Zarząd Visegrad coetus Association
21 marca 2019
Przygotował: Ján Kendera                                                                                                             1. Portret Maurycego Beniowskiego Maurycy August Beniowski (słow.: „Móric August Beňovský”, węg.: Benyovszky Móric), był podróżnikiem, żołnierzem, awanturnikiem, pierwszym królem Madagaskaru. Sławę zapewniły mu osobiste zapiski oraz prowadzony Pamiętnik, na podstawie których w roku 1790 została opublikowana w Londynie książka pt.:„Memoirs and Travels”, która szybko stała się bestsellerem i była przetłumaczona na wiele języków. Jego dziennik z podróży  po północnym Pacyfiku był cennym źródłem informacji dla wielkich żeglarzy, takich jak James Cook oraz Jean La Perouse. Jest jednym z wielu Słowaków, o którego narodowość toczy się spór. Jako członek szlachty używał urzędowo języka węgierskiego, zaś istnieją źródła, które świadczą o nieformalnym używaniu przez niego języka/dialektu słowackiego. Zatem, można przypuszczać, że był Słowakiem mieszkającym na terenie Królestwa Węgier. Maurycy A. Beniowski urodził się w 1746 r. w miejscowości Vrbové, dzisiejsza Słowacja, wówczas były to tereny Królestwa Węgier z początków władzy Marii Teresy von Habsburg. Pochodził on z wielodzietnej rodziny (13 rodzeństwa, w tym przyrodnie) utrzymywanej przez ojca Samuela Beniowskiego, pułkownika węgierskich husarów oraz matkę Annę Różę wywodzącą się z bogatego rodu Révay. W wieku 15 lat wstąpił do wojska. Jego problemy z prawem rozpoczęły się kilka lat później, po śmierci rodziców, kiedy rozpoczęła się walka między rodzeństwem przyrodnim o majątki po matce. Wedle źródeł pochodzących z jego zapisków, w tym czasie walczył w wojsku austriackim o Śląsk, jednak nie przeszkodziło mu to w prowadzeniu konfliktu z rodziną i  zajęciem części majątku matki w 1765 r., za co postawiono mu zarzuty przed sądem. By nie zostać skazanym, uciekł ze
19 marca 2019
Miło nam ogłosić, że Visegrad coetus Association będzie uczestniczyło w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 r. w Katowicach
12 marca 2019
Miło nam ogłosić, że kolejnym partnerem Visegrad coetus Association zostało Czeskie Centrum! Od teraz będziemy na bieżąco informować Was o programie i wydarzeniach Wydziału Kultury przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Polsce. Zapraszamy -> http://warsaw.czechcentres.cz Zarząd Visegrad coetus Association
09 marca 2019
Przygotowała: Radmila J. Roszkowska                                                                                                                  1. Plan zamku Vršatec z naniesioną ilustracją Subedeja-bagaatura Odziani w pikowane, wojłokowe kubraki, spodnie i buty oraz futrzane czapki z nausznikami, zaś uzbrojeni w łuki i różnego rodzaju białą broń dotarli na koniach do granic Europy Wschodniej. Mowa o niezwykle zdyscyplinowanej i ściśle  zhierarchizowanej armii Imperium Mongolskiego, której dowódcą był Batu-chan (1205-1255), wnuk słynnego władcy Czyngis-chana (zm. 1227 r.). Około 1240 r. założył on w zachodniej części imperium swojego dziada, państwo mongolskie o nazwie Złota Orda, której armia wyruszyła na Zachód i podbiła Ruś Kijowską. Strategia inwazji Mongołów, którzy posiadali jednostki wywiadowcze informujące m.in. o pokrewieństwie i innych stosunkach królów europejskich, została podzielona na kilka faz, szczegółowo opisanych przez jednego z dowódców armii, Subedeja-bagaatura.                                                                                                       2. Subedej-bagaatur na chińskiej ilustracji z początku XVI w. Legion północny składający się z ok. 20 000 jeźdźców miał dokonać inwazji na Polskę i Czechy oraz jego zadaniem było zwerbowanie polskiego księcia Henryka II Pobożnego i jego sprzymierzeńca króla czeskiego Wacława I. Zaś celem legionu południowego była zbrojna napaść na Królestwo Węgier. Tak jak zamierzono, 13 lutego 1241 r. armia Imperium Złotej Ordy splądrowała polskie miasto Sandomierz, 22 marca Kraków, a 9 kwietnia w bitwie pod Legnicą zginął książę Henryk II Pobożny, który stanął na czele koalicji wojsk wielu księstw polskich. Wygrana bitwa z Polakami umożliwiła Mongołom wyruszenie na Węgry. W tym czasie, na tronie Królestwa Węgier zasiadał Bela IV, który po zajęciu Kijowa przez Złotą Ordę zaczął przygotowywać się do walki i podjął decyzję o budowie zamków obronnych, w tym zamku
09 marca 2019
Visegrad coetus Association jest reprezentowane w Akademii in.europa 🌹. Wymiana doświadczeń, wiedzy i różnych poglądów są kluczem do poznania Europy, Świata nas otaczającego...
03 marca 2019
  Zachęcamy młodych czytelników, widzów i artystów do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły na
26 lutego 2019
  Miło nam ogłosić, że nowym partnerem  Visegrad coetus Association jest portal podróżniczy o Słowacji.                                                             Na stronie  http://www.waszaslowacja.pl znajdziecie trasy wycieczek, porady, newsy i opisy miejsc, które warto odwiedzić na Słowacji. Wszystko co opisuje “grupa ludzi zakochanych w Słowacji” - Adam Gąsior, Paweł Klimek i Marzena Markowska widzieli, wypili bądź zjedli. Z pewnością mają wiele sposobów i możliwości by zachęcić Was do odwiedzenia SŁOWACJI! Zapraszamy -> http://www.waszaslowacja.pl Zarząd  Visegrad coetus Association

Odwiedź Visegrad coetus Association również na:

Czesko-Polska Izba Handlowa
Handlowa

 

 

 

 

 

wegry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer konta:

19 1600 1462 1828 2254 4000 0001